altinoz.com.tr

Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06 Şubat 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31031

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliğinin 18 inci maddesinin on ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/8/2013 28726
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 16/11/2018 30597
2- 3/12/2019

30967