Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30275

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin 15/B maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdare GTYM’yi kendisi işletebileceği gibi, GTYM’nin işletimini bir GTH otoritesine devredebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
18/2/2007 26438
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/12/2010 27802
2- 15/8/2012 28385
3- 9/9/2016 29826
Bu Yazıyı Paylaşın