Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/07/2018 Tarihli ve 7980 Sayılı Kararı

02 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30497

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 26/07/2018

Karar No: 7980

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/07/2018 tarihli toplantısında; ekteki 27/06/2007 tarih ve 1240 Sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararının kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK-1

27/06/2007 TARİH VE 1240 SAYILI PETROL PİYASASINDA DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNİN BAYİ DENETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI

MADDE 1- (1) 27/06/2017 tarih 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

d) “Otomasyon Sistemi Kılavuzu”, Ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

EK: Otomasyon Sistemi Kılavuzu

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın