tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30968

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.