altinoz.com.tr

“Elden” Ödenebilecek Ev Kirası Kaldı mı?

Yaşanan ekonomik buhranın en kuvvetli hissedildiği yerlerden biri de hiç şüphesiz ev kiraları.

Bilhassa büyük şehirlerde yeni konut üretiminin durması, “mülteci” akını, “kaçak” göçmenler ve Arapların ilgisinin, önce ev fiyatlarını, sonra da ev kiralarını roket hızında yükseltmesinin üzerine, bir de ekonomik tercihlerin bir buhrana yol açması eklenince iş içinden çıkılmaz bir hal aldı.

500,00 TL SINIRI

Biliyorsunuz hem işyeri hem de konut kiraları tevsik edilmesi zorunlu ödemeler kapsamında. Bu işin tebliği var.

Kira ödemeleri 14 yıla yakın bir süredir bir tebliğe bağlı. 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği, iş yeri ve konut kiralarının nasıl ödenmesi gerektiğini düzenliyor ve daha çok kişinin tebliğ kapsamına girmesi için de, tebliğde yazılı miktarlar o günden bu yana değiştirilmiyor.

İşte bu tebliğde konutlarda 500,00 TL ve üzeri kira ödemeleri de tebliğe konu olmuş durumda.

TEBLİĞ NE DİYOR?

Tebliğin özeti şu:

-Konutlarda, her bir konut için aylık 500,00 TL ve üzeri kira ödemelerinin,

-Haftalık, günlük veya benzeri şekilde tüm kısa süreli konut kira ödemelerinin,

-İş yerlerinde ise miktara bakılmaksızın kira ödemelerinin,

tahsilatlarının banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması 01/11/2008 tarihinden bu yana bir zorunluluk, keyfinize kalmış bir uygulama değil.

Mahkeme ve icra yoluyla yapılan tahsilatlar ya da aynî ödemeler ise kapsam dışında.

Örnek vermek gerekirse, 2 eviniz kirada. 1 tanesinin kirası 450,00 TL., diğeri ise 500,00 TL. İlk evinizin kirasını elden alabilirsiniz ama ikinci evinizin kirası 500,00 TL. olduğu için onu banka yoluyla tahsil etmelisiniz.

Bir de iş yeriniz var ve çok insaflı bir ev sahibi olduğunuz için kirası 50,00 TL. Miktarın hiç önemi yok, iş yeri kiranızı bankadan almak zorundasınız. 50,00 TL. olsa bile.

EV SAHİBİNE AYRI, KİRACIYA AYRI CEZA

Tebliğin acıması yok, haberiniz olsun. Tebliğ hükümlerine uyulmazsa ve bu tespit edilirse, hem ev sahibine hem de kiracıya ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. inci maddesine göre düzenlenecek olan ceza miktarı, mükellefiyet durumunuza göre 880,00 TL ile 3.400,00 TL’den az olmamak üzere, her bir işlem için, yapılan kira ödemesinin % 5’i oranında.

DEVLET FARKINDA DEĞİL Mİ?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, Devlet, kimin nerede oturduğunu da, kimin evini kiraya verdiğini de, kimin ev sahibi kimin kiracı olduğunu da, gayet iyi biliyor.

Bir gün bu kiraların ne kadar olduğunu ve ödemelerin hangi kanaldan yapıldığını merak eder, huyudur.

Siz hâlâ ve bu ekonomik şartlarda bile 500,00 TL’den az kira aldığınızı iddia edip, kiraların bankaya yatırılmadığını, “elden” alındığını falan söylerseniz de merak etmekle kalmaz, işin dibini de deler.

Sonra “ben duymamıştım, bilmiyordum.” olmasın.