Dünya Bankasından Sağlanan Program Kredisine İlişkin Basın Duyurusu

T.C.

Başbakanlık

Hazine Müsteşarlığı

Sayı: 2017 / 136                                                        11 Eylül 2017

 BASIN DUYURUSU

Ülkemizde yapılan reformların derinleştirilmesine yönelik olarak yürütülmekte olan çalışmaların desteklenmesi amacıyla Dünya Bankasından Ekonomik Dayanıklılık, Kapsayıcılık ve Büyümenin Desteklenmesi Kalkınma Politikası Kredisi (Resilience, Inclusion and Growth Development Policy Loan – RIG-DPF) adı altında 350,9 milyon Avro tutarında bir kredi sağlanmıştır. Kredi kapsamında, yurt içi tasarrufların artırılması, kırılgan grupların işgücüne katılımının desteklenmesi ve sürdürülebilir büyümenin önündeki engellerin ortadan kaldırılması alanlarında reformlar desteklenmektedir. Kredi Anlaşması 11 Eylül 2017 (bugün) tarihinde imzalanmıştır.

Anılan kredinin toplam vadesi 10 yıl, geri ödemesiz dönemi 3,5 yıldır.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın