altinoz.com.tr

Din Şûrası Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1413)

10 Ağustos 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30858

CUMHURBAŞKANI KARARI

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1413

16/2/1993 tarihli ve 93/4257 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile yürürlüğe konulan “Din Şûrası Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli “Din Şûrası Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.