altinoz.com.tr

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1045)

10 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30770

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1045

Ekli “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 13/10/1988 tarihli ve 88/13384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın 11 inci maddesinin (A) fıkrasının (11) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- 41.01-41.02 ve 41.03 GTP’na dâhil işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dâhil her türlü hayvan derileri ve postları ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dâhil kromlu deriler (yarma deriler hariç) 50 Cent/kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dâhil kromlu deriler FOB ihraç bedelinin %20’si karşılığı TL.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı
14/10/1988 I 19959
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi Sayısı
1. 03.11.1990 20684
2. 28.01.1992 21125
3. 07.07.1992 21277
4. 09.07.1992 21279
5. 20.08.1992 21321
6. 31.12.1992 21452
7. 02.02.1993 21484
8. 18.06.1993 21611
9. 03.09.1993 21687
10. 28.01.1994 21832
11. 21.12.1994 22148
12. 12.04.1995 22256
13. 19.03.1997 22938
14. 30.07.1997 23065
15. 17.08.2017 30157
16. 30.11.2017 30256 (Mükerrer)