altinoz.com.tr

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3095)

17 Ekim 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31277

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3095

Ekli “Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği“nin yürürlüğe konulmasına, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 4749 sayılı Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde Akit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkında Kanun, 3171 sayılı Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi ile Ekinin ve Konferans Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince karar verilmiştir.

16 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.