altinoz.com.tr

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 61)

13 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31126

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 61

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 490 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“4) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetlerde kullanılan karayolu taşıtlarının sahiplerine,”

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

12 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI