tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Diğerleri

Milli Emlak Denetmenliği Yönetmeliği

07 Ekim 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31621 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Emlak Denetmen Yardımcılarının mesleğe...