altinoz.com.tr

Diğerleri

Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği

21 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31726 Türkiye Uzay Ajansından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uzay teknolojileri uzman ve uzman yardımcılığına...