altinoz.com.tr

Diğerleri

Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30948 Millî Savunma Bakanlığından: MADDE 1 – 9/6/1984 tarihli ve 18426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge...

Fikri Mülkiyet Akademisi Yönetmeliği

14 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30948 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Akademisinin çalışma usul ve esaslarını, akademi...

Vergi Konseyi Yönetmeliği

12 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30946 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlığa vergi politikalarının...

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29)

08 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30942 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) 29/4/1997 tarihli ve 22974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı...