altinoz.com.tr

Diğerleri

Tarım Şûrası Yönetmeliği

17 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30777 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım Şûrasının oluşumu, işleyişi ve...

Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

16 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30776 Tarım ve Orman Bakanlığı (Su Ürünleri Tescil Komitesi)’ndan: KARAR NO: 3 KARAR TARİHİ: 26/12/2018 BAŞVURU SAHİBİ: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü...