altinoz.com.tr

Diğerleri

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

19 Şubat 2020 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31044 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere...