altinoz.com.tr

Diğerleri

Sıfır Atık Yönetmeliği

12 Temmuz 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30829 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi...