tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Cumhurbaşkanı Kararları

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye İllerinde Yaşanan Orman Yangınları Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4423)

31 Ağustos 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31584 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 4423 Ekli “Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye İllerinde Yaşanan Orman Yangınları Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik...

Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 4422)

31 Ağustos 2021 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 31584 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 4422 Ekli “Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe...