altinoz.com.tr

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun Teşkiline İlişkin Karar (Karar Sayısı: 709)

06 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 709

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 709

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun teşkiline ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

5 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

5/2/2019 TARİHLİ VE 709 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu

MADDE 1- (1) Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu; Cumhurbaşkanının veya katılamadığında Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakam, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanından oluşur. Bakanların katılamadığı toplantılara ilgili bakan tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının katılamadığı toplantılara ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri katılır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.