BKK 2016/9645 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29934 (2. Mükerrer)

Karar Sayısı : 2016/9645

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 9/12/2016 tarihli ve 20905591 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Listeler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın