Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/21)

05 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30115

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’in 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “30/06/2017” ibaresi “31/7/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin  “Destekleme Uygulama Takvimi” başlıklı EK-2’sinin Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği 01.01.2016 31.07.2017 5 (Beş) Gün 31.03.2017 Nisan 2017
31.07.2017 Ağustos 2017

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/8/2016 29791
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/11/2016

29879

 

Bu Yazıyı Paylaşın