Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Karar (BKK 2016/8505)

21 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29631

Karar Sayısı: 2016/8505

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 29/1/2016 tarihli ve 12393 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1– 15/6/2015 tarihli ve 2015/7752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesinin;

a) Dördüncü fıkrasında yer alan “6,93 TL’nin ” ibareleri “7,32 TL’nin ” şeklinde,

b) Altıncı fıkrasında yer alan “6,93 TL’nin ” ibareleri “7,32 TL’nin ” şeklinde, “3,63 TL’nin” ibaresi ise “3,84 TL’nin” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Referans fiyat ve referans ülke değişim nedeniyle Türkiye’de onaylı depocuya satış fiyatında oluşacak değişiklikler % 3’ü aşana kadar fiyata yansıtılmaz. Sadece referans ve referans ülke bilgileri güncellenir.”

MADDE 3– Aynı Kararın 7 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirlmiştir.

“Ayrıca fiyat listesine ilave edilen yei ürünler, Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından fiyat artışı verilmiş ürünler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan fiyat düzeltmeleri ve fiyat değişimi ile ilgili olmayan diğer değişiklikler için bu süre beklenilemez.”

MADDE 4– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

     Tarihi                Sayısı

10/7/2015            29412

Bu Yazıyı Paylaşın