Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 159)

06 Nisan 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32512

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 159

MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

5 Nisan 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın