altinoz.com.tr

Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Ocak 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31363

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/11/2004 tarihli ve 25656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmeliğin EK 7’sinin “b) Alan belirleme” bölümünün (6) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Kanatlı av ve yaban hayvanları için en az 50 ha, memeli av ve yaban hayvanları için en az 500 ha büyüklüğündeki alanlar”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.