tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Şubat 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31383

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” olarak değiştirilmiştir

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/10/2010 27742
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 15/2/2013 28560
2- 23/12/2014 29214
3- 30/12/2015 29578
4- 25/1/2017 29959
5- 25/1/2018 30312
6- 22/5/2018 30428
7- 2/2/2019 30674