altinoz.com.tr

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 601)

10 Ocak 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30651 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 601

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

10/1/2019 TARİHLİ VE 601 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 75- Ülke güvenliği ile genel asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla görev yapmakta olan İçişleri Bakanlığına ait devlet hava araçları ve sistemlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen havaalanı ve havalimanlarında konuşlanması maksadıyla ihtiyaç duyulan hangar, apron, taksi yolları, bina ve tesislerin geçici ve kalıcı inşa edileceği yerlerin tahsis edilmesi halinde, söz konusu tahsis, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Birinci fıkra kapsamında tahsis edilen yerlere ilişkin elektrik, su, telefon, ısıtma, soğutma ve temizlik giderleri ile benzeri giderler muafiyet kapsamında değildir.”

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.