7.000 TL'yi Aşan Ödemeler Bankadan Yapılacak

24 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan 459 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile birlikte etrafımızdaki çember biraz daha daraldı. Bu tebliğe göre 7.000.- TL’yi aşan ödemeler, bazı istisnalarla birlikte finansal kurumlar aracılığıyla yapılacak. Bu rakam daha önce 8.000.- TL. olarak uygulanıyordu ve kimi noktalarda açıklar vardı.

TEBLİĞ NE DİYOR?

Tebliğe göre 7.000.- TL. üzerindeki tahsilatlarınızı finans kurumları aracılığıyla “tevsik” zorunluluğu var. Yani belgeleme zorunluluğu. Tevsik zorunluluğu bulunanlar Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler ve vergiden muaf esnaf.

Bu dolayısıyla sokaktaki adamı da ilgilendiriyor. Çünkü siz bu kapsamdaki bir esnaftan diyelim 7.000.- TL’yi aşan bir mobilya satın aldınız. Bunun ödemesini banka, çek ya da kredi kartıyla yapmak zorundasınız.

Yine örneğin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunlu.

AYNI GÜN YAPILAN BİRDEN FAZLA İŞLEM

Bu da farketmiyor. Eğer bir gün içinde bir kişi ya da firmayla yaptığınız alışverişin toplamı 7.000.- TL’yi aşıyorsa, yine tevsik zorunluluğu var. Yani 3.000+3.000+1.000 TL. lik 3 ayrı alışveriş te olsa durum değişmiyor.

Bununla da kalmıyor. Diyelim bir firma ile bir anlaşma yapıyorsunuz ve bu anlaşmanın toplamı 7.000.- TL üzerinde, ama 1 yıl içerisinde ödenecek. Yine tevsik kapsamında. Ödemeler banka yoluyla yapılmalı.

KAPSAM DIŞI BİR ŞEY VAR MI?

Var. Kapsam dışı olan şey aslında kapsam içinde olması gerekenler gibi duruyor.

  • Döviz alım satım işleri
  • Gayrimenkul alım satım işleri
  • Araç alım satım işleri

nedense kapsam dışı. Yani siteye bir kamyon kömür alırsanız bunun ödemesini banka yoluyla yapacaksınız, ama site alırsanız nasıl öderseniz ödeyin.

ÇEMBER DARALIYOR

Finansal hareketlerimizle ilgili çember her geçen gün daralıyor. 8.000 TL. olan belgeleme zorunluluğunun 7.000 TL.ye indirilmesi bu çemberin daralmaya devam edeceğinin de göstergesi. İlerleyen zamanlarda aldığımız paranın da bir yere yaptığımız havalenin de önce belgesini düşünmeye başlayacağız. Muhasebe sistemlerini daha iyi kurmuş firmalar daha rahat hareket edecekler, diğerleri ciddi sıkıntılar çekecekler. Yıl 2015, benden söylemesi.

Bu Yazıyı Paylaşın