altinoz.com.tr

4 Belediyeden Güneş Enerjisi Santrali Projesi

Kastamonu’nun Devrekâni, Abana, Çatalzeytin ve Sinop’un Türkeli belediyeleri bir araya gelerek ortak Güneş Enerjisi Santrali kuracaklar.

“Kendi elektriğini kendin üret” sloganıyla yola çıkan dört ilçenin belediye başkanları bu yolda önemli mesafeler kat etti. Devrekâni Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan, Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz ve Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan sık sık bir araya gelerek ilçeleri için büyük önem taşıyan proje için fikir yürüttü.

Son olarak Devrekâni mücavir alan sınırı içerisinde Sarıyonca mevkiinde her ilçeye 20’şer bin metrekare olmak üzere toplamda 80 bin metrekarelik alanın tahsisi Devrekâni Mal Müdürlüğü’nden yapıldı. Gerekli kurum izinlerini alarak, çevresel etki değerlendirme çalışmalarını da yaptıran Devrekâni, Abana, Çatalzeytin ve Türkeli belediyeleri, kurumlarının mevcut enerji tüketim sarfiyatının tespit edilmesi, saha aplikasyonlarının yapılması gibi prosedürleri de tamamladı.

Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda uzman firmalarla da sık sık bir araya gelen belediye başkanları, bu proje sayesinde belediyelerinin kendi elektriğini üreterek sabit gideri azaltmak ve fazla elektriği ise TEDAŞ’a satarak gelir elde etmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından kısa bir değerlendirmede bulunan Devrekâni Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, “Bu proje ile enerjide dışa bağımlılığı mümkün olduğunca azaltıp, tükenmekte olan diğer enerji kaynaklarına alternatif olan güneş enerjisi kaynağını kullanarak mikro boyutta Belediyemize fayda sağlamayı, makro boyutta da bu tarz projelerle çevreye de örnek olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kaynak: Kastamonu Gazetesi