2018/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

09 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30504

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE

2018/5

Bakanların kendilerine doğrudan bağlı hizmet birimleri bakımından, bakan yardımcılarının ise kendilerine bağlı hizmet birimleri bakımından bakanlık en üst yöneticisi sayılması, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

8 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu Yazıyı Paylaşın