2018/11595 Bazı İllerimizde Yaşanan Terör Olayları Nedeniyle Zarar Gören Gerçek veya Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

05 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30382

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11595

Bazı illerimizde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 29/3/2018 tarihli ve 8820 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

30/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11595 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- Bazı illerimizde yaşanan terör olayları nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararlan kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair 1/2/2018 tarihli ve 2018/11331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az %30 oranında” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 20/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın