2017/11157 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30307

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/11157

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’nın 1/11/2017 tarihli ve 5808 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1-14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli (II) sayılı Cetvelin “Emniyet Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” bölümünün (1) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmış ve aynı bölümün (2) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘1 Resmi Kıyafet Pantolon 4 adet 2 yıl 2 adet yazlık, 2 adet kışlık
Taşıyanlar Tişört 3 adet 2 yıl
Gömlek 2 adet 2 yıl kışlık
Gömlek altı tişört 2 adet 2 yıl
Ayakkabı 1 çift 1 yıl
Bot 1 çift 3 yıl
Mont 1 adet 3 yıl
Kazak 1 adet 2 yıl
Eldiven 1 adet 5 yıl
Kravat 2 adet 5 yıl
Parka 1 adet 5 yıl
Termal içlik 1 adet 2 yıl
Kep 2 adet 1 yıl 1 yazlık, 1 kışlık
Bel kemeri 1 adet 5 yıl
Teçhizat takımı 1 adet 10 yıl
Örgü başlık 1 adet 2 yıl
“2 Bu Hizmet Takım Elbise veya Tayyör 1 takım 1 yıl Yünlü kumaştan
Sınıfında  Çalışan  Personel Ayakkabı 1 çift 1 yıl

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli “DİP NOT”un (A) bölümünün (1) numaralı sırasının ikinci fıkrası ile (4) numaralı sırasının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve (3) numaralı sırasının birinci fıkrasında yer alan “sualtı grup amirliğinde görevli balık adam” ibaresi “kurbağa adam” şeklinde değiştirilmiştir.

“Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli personele tören veya özel günlerde giyilmek üzere ayrıca 5 yılda bir takım elbiselik, şapkalık, paltohık veya pardesülük kumaş, bir adet beyaz gömlek ve bir çift tören ayakkabısı verilir.”

“Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden isteyen bayan personele her yıl 2 adet desensiz kumaş başlık verilir.”

MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın