altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 20/05/2018 Tarihli ve 502 Sayılı Kararı

20 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30426 (2.Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 502

-KARAR-

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından imzalanarak Kurulumuz Başkanlığına verilen 18/05/2018 tarihli, 276 sayılı yazıda; Merkez Karar Yönetim Kurulunun kararma istinaden, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine “Cumhur İttifakı” içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisinin listelerinden milletvekili adayı gösterecekleri, ayrı bir milletvekili adayı bildirmeyecekleri belirtilerek, gereğinin yapılması istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından verilen yazıda; Merkez Karar Yönetim Kurulunun karan ile 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayacaklarını, seçimlerde “Cumhur İttifakı” içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisinin listelerinden milletvekili adayı gösterecekleri, ayrı bir milletvekili adayı bildirmeyecekleri kararının verildiği, bu kararın Parti Tüzüğünün Merkez Karar Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 14. maddesinin (h) fıkrasına dayanılarak alındığı görülmüş olmakla, istemin kabulü ile Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda işlem yapılmasına, Büyük Birlik Partisinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılmamasına, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine, durumun tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bildirilmesine karar verilmelidir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- Büyük Birlik Partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda işlem yapılmasına, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Büyük Birlik Partisinin katılmamasına, bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine,

2- Karar örneğinin;

a) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine,

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

c) Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına gönderilmesine,

d) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

20/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.