altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 12/05/2018 Tarihli ve 472 Sayılı Kararı

13 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30420

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 472

-KARAR-

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 21. maddesinin (A) fıkrasında; ‘Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 89. Birleşiminde karar verilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerin yenilenmesine ilişkin 20/04/2018 tarihli, 1183 sayılı kararı Resmî Gazete’nin 20/04/2018 tarihli, 30397 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun “İtiraz ve kesin aday listesi” başlıklı 10. maddesinde;

“(1) Resmî Gazetede yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

(2) Yüksek Seçim Kurulu itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday listesini Resmî Gazetede yayımlar. “ hükmü yer almaktadır.

24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, siyasi parti gruplarınca ve seçmenler tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayları için 6271 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca, Yüksek Seçim Kurulunca 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılan itirazların incelenip, karara bağlanması sonrasında;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun “İtiraz ve kesin aday listesi” başlıklı 10. maddesinde;

“(1) Resmî Gazetede yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

(2) Yüksek Seçim Kurulu itirazlan üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday listesini Resmî Gazetede yayımlar. “ hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 26/4/2018 tarihli, 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi’nde;

10 Mayıs 2018 Perşembe günü;

“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ve itirazların başlangıcı (saat 08.00) (6271/9)”

11 Mayıs 2018 Cuma günü;

“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00),

2- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesine başlanması, “

12 Mayıs 2018 Cumartesi günü;

“1- Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (6271 /10-2).” *

13 Mayıs 2018 Pazar günü;

“1- Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanması (6271/10-2),” düzenlemeleri yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 09/05/2018 tarihli, 2018/426 sayılı ve eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi Resmî Gazete’nin 10/05/2018 tarihli, 30417 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesine 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulunca değerlendirilerek, itirazların reddine karar verilmiştir.

Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının; (alfabetik sıralamayla) ‘

DoğuPERİNÇEK,

Meral AKŞENER,

Muharrem İNCE,

Recep Tayyip ERDOĞAN,

Selahattin DEMİRTAŞ,

Temel KARAMOLLAOĞLU,

olduğunun tespitine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Seçiminde, Cumhurbaşkanı adaylarının; (alfabetik sıralamayla)

Doğu PERİNÇEK,

Meral AKŞENER,

Muharrem İNCE,

Recep Tayyip ERDOĞAN,

Selahattin DEMİRTAŞ,

Temel KARAMOLLAOĞLU,

olduğunun tespitine,

2- Cumhurbaşkanı adaylarının gösterildiği ekli Cumhurbaşkanı Seçimi Kesin Aday Listesinin Karar metnine dâhil olduğuna,

3- Karar örneğinin ve eki kesin aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

4- Kararın sonuç bölümü ile eki kesin aday listesinin duyuru için Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna gönderilmesine,

12/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KESİN ADAY LİSTESİ
ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ÜNİVERSİTE
DOĞU PERİNÇEK 17.06.1942 ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MERAL AKŞENER 18.07.1956 MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MUHARREM İNCE 04.05.1964 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 26.02.1954 MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SELAHATTİN DEMİRTAŞ 10.04.1973 ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TEMEL KARAMOLLAOĞLU 20.09.1941 VICTORIA UNIVERSITY