altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 409

T.C.

Yüksek Seçim Kurulu

Karar No: 409

– K A R A R –

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 28/03/2017 tarihli yazıda; Kurulumuzun 22/03/2017 tarihli ve 368 sayılı kararında;

 • İl ve ilçe merkezlerinde;
 1. Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmelerine,

 1. Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanmasına,

 • İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde önceden yayınlanan ilgili Genelge ve Seçim Takviminin uygulanmasına,
 • İlçe seçim kurulu başkanlıklarının herhangi bir gecikmeye mahal vermemek açısından, malzeme torbalarını eksiksiz tamamlamaları gerektiğine,
 • Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ihtiyaç duyulması halinde bina sorumlularına yardımcı olmak üzere bina sorumlusu yardımcısı görevlendirilebileceğine,

karar verilmiştir.

Bununla birlikte, Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli ve 106 sayılı kararı ile 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği halkoylamasında yurt içinde görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamalara ilişkin usul ve esaslar belirlenerek tüm teşkilatımıza gönderilmiştir.

Bu çerçevede; bina sorumlularına, ihtiyaç duyulması halinde bina sorumlularına yardımcı olmak üzere görevlendirilecek bina sorumlusu yardımcılarına, şoförlere ve hizmetlilere ödenecek gündelik miktarlarının Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli ve 106 sayılı kararı dikkate alınarak yeniden belirlenmesi ve bu kişilerin SEÇSİS’e nasıl işleneceği hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kurulumuzun 22/03/2017 tarihli ve 368 sayılı kararı ile ;

 • İl ve ilçe merkezlerinde;
 1. Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00’te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmelerine,

 1. Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde;

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanmasına,

 • İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde önceden yayınlanan ilgili Genelge ve Seçim Takviminin uygulanmasına,
 • İlçe seçim kurulu başkanlıklarının herhangi bir gecikmeye mahal vermemek açısından, malzeme torbalarını eksiksiz tamamlamaları gerektiğine,
 • Bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ihtiyaç duyulması halinde bina sorumlularına yardımcı olmak üzere bina sorumlusu yardımcısı görevlendirilebileceğine,

karar verilmiştir.

Yine Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli ve 106 sayılı, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği halkoylamasında görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenmesine ilişkin kararının;

“II- İLÇE SEÇİM KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER” başlığı altında yer alan;

“Bina Sorumlularına Yapılacak Ödemeler” başlıklı 8. maddesinde;

“Bina sorumlularına 3 (üç) gündelik ödenir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilmez ve ücret ödenmez.

Ayrıca; ceza infaz kurumlarında kurulan sandık bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmez ve ücret ödenmez.”

“Sandık kurulacak okullardaki hizmetlilere yapılacak ödemeler“ 12. başlıklı maddesinde;

“Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe milli eğitim müdürlüğünden temin edilerek, bu listeler doğrultusunda, bir okulda en fazla iki (2) hizmetli görevlendirilir ve her birine iki (2) gündelik ödenir.”

“IV-DİĞER HUSUSLAR” başlıklı;

 1. maddesinde; “Bu şekilde görevlendirilen araç şoförlerine her gün için bir gündelik tahakkuk ettirilir, bunlar geç saatlere kadar çalışmış olsalar dahi birden fazla gündelik ödenmez.

Sadece seçim günü için kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen şoförlere ise çalışma süresi gözetilerek en çok 2 (iki) gündelik ödenir.”

 1. maddesinde; “İlçe seçim kurulları, gerekli hallerde oy sandıklarını dağıtmak ve toplamak için, ayrıca uzak mahallerde (köylerde) görev yapacak sandık kurulu görevlilerini görev yerlerine götürülüp getirilmesi amacıyla, kamu kurumlarından yeterli sayıda araç temin edemezlerse, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında görevlilerin sandık alanlarına sadece götürülüp getirilmesi için piyasadan hizmet alımı yaparak taşıt kiralayabilir ve bedelini mevcut seçim ödeneğinden karşılayabilirler.”

düzenlemeleri yer almaktadır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli ve 106 sayılı, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği halkoylamasında görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenmesine ilişkin kararı ve yine Kurulumuzun 22/03/2017 tarihli ve 368 sayılı kararı birlikte değerlendirildiğinde;

 1. Bina sorumlularına 4 gündelik ödenmesine,
 2. İhtiyaç duyulması halinde görevlendirilecek olan bina sorumlusu yardımcılarına, bina sorumlularına ödenecek gündelik miktarı üzerinden 4 gündelik ödenmesine ve bu kişilerin SEÇSİS’te bina sorumlusu olarak 4 Nisan 2017 Salı gününe kadar tanımlanmasına,
 3. Malzeme torbası tesliminde görev alan şoför ve hizmetlilere 3, görev almayan şoför ve hizmetlilere ise 2 gündelik ödenmesine,
 4. Bina sorumlularının teslim alacakları malzeme torbalarını sandık alanlarına ulaştırmak amacıyla kamu kurumlarından yeterli sayıda araç temin edilememesi durumunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında bedeli seçim ödeneğinden karşılanmak üzere, piyasadan hizmet alımı yapılabileceğine,
 5. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS’te birden fazla bina sorumlusu tanımlanmasına imkan sağlanmasına,
 6. Kurulumuzun 14/02/2017 tarihli, 2017/97 sayılı kararı ile kabul edilen Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/I Sayılı Genelge’nin “Sandık seçmen listesine kayıtlı olmayan seçmenlerin oy kullanması” başlıklı 36. maddesi uyarınca, bina sorumluları yardımcılarının Örnek: 142 düzenlenerek görevli oldukları sandıklarda oy kullanmalarının sağlanmasına,

karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

 • Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli ve 106 sayılı, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği halkoylamasında görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenmesine ilişkin kararı ve yine Kurulumuzun 22/03/2017 tarihli ve 368 sayılı kararı birlikte değerlendirildiğinde;
 1. Bina sorumlularına 4 gündelik ödenmesine,
 2. İhtiyaç duyulması halinde görevlendirilecek olan bina sorumlusu yardımcılarına, bina sorumlularına ödenecek gündelik miktarı üzerinden 4 gündelik ödenmesine ve bu kişilerin SEÇSİS’te bina sorumlusu olarak 4 Nisan 2017 Salı gününe kadar tanımlanmasına,
 3. Malzeme torbası tesliminde görev alan şoför ve hizmetlilere 3, görev almayan şoför ve hizmetlilere ise 2 gündelik ödenmesine,
 4. Bina sorumlularının teslim alacakları malzeme torbalarını sandık alanlarına ulaştırmak amacıyla kamu kurumlarından yeterli sayıda araç temin edilememesi durumunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında bedeli seçim ödeneğinden karşılanmak üzere, piyasadan hizmet alımı yapılabileceğine,
 5. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce SEÇSİS’te birden fazla bina sorumlusu tanımlanmasına imkan sağlanmasına,
 6. Kurulumuzun 14/02/2017 tarihli, 2017/97 sayılı kararı ile kabul edilen Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/I Sayılı Genelge’nin “Sandık seçmen listesine kayıtlı olmayan seçmenlerin oy kullanması” başlıklı 36. maddesi uyarınca, bina sorumluları yardımcılarının Örnek: 142 düzenlenerek görevli oldukları sandıklarda oy kullanmalarının sağlanmasına,
 • Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il-ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,

28/03/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.