altinoz.com.tr

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

15 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30361 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/7/2010 27643

Ekleri için tıklayınız.