Diğerleri Mevzuat

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na Başvuru Dilekçeleri

12 Temmuz 2017 tarih ve 30122 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul Ve Esaslar ekinde bulunan başvuru dilekçesi örnekleri aşağıdadır:

Gerçek Kişiler İçin Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Başvuru Formu

Kurum veya Kuruluşlar İçin Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Başvuru Formu