altinoz.com.tr

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

08 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30174

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 –  30/6/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti            (ABD Doları/Ton*)
0102.29.05.00.00 Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar 3.000
0102.29.10.00.00 Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler 3.500
0102.29.21.00.00 Kesimlik olanlar 3.000
0102.29.29.00.00 Diğerleri 3.500
0102.29.41.00.00 Kesimlik olanlar 3.000
0102.29.49.00.00 Diğerleri 3.500
0102.29.51.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçenler 3.000
0102.29.51.00.19 Diğerleri 3.000
0102.29.59.00.00 Diğerleri 3.500
0102.29.61.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar 3.000
0102.29.61.00.19 Diğerleri 3.000
0102.29.69.00.00 Diğerleri 3.500
0102.29.91.00.11 Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar 3.000
0102.29.91.00.19 Diğerleri 3.000
0102.29.99.00.00 Diğerleri 3.500
0201.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 4.500
0201.20 Diğer kemikli parçalar 4.500
0202.10.00.00.00 Karkas ve yarım karkas 4.500
0202.20 Diğer kemikli parçalar 4.500
10.01 Buğday ve mahlut 200
10.03 Arpa 200
1005.90.00.00.11 Cin mısırı (patlamış mısır-pop corn yapımında kullanılan mısır) 500
1005.90.00.00.19 Diğerleri 200

*Ton: Brüt Ağırlık”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/6/2017 30110
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/7/2017

30137