altinoz.com.tr

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

07 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30173

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tabloda bulunan 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) nolu dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1206.00.99.00.19 Diğerleri 570 (1)

*Ton: Brüt ağırlık

(1) Yalnız kabuksuzlar için 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.