altinoz.com.tr

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 265)

31 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30581

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 265

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

30 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
GTİP MADDE İSMİ AB,  EFTA,  F.ADA. GÜR. B-  HER. G.  KORE MLZY. SİNG. D-8
1207.40.10.00.00 Tohumluk olanlar 0 0 0 0 0 0 0 0
1207.40.90.00.11 Ham 0 0 0 0 0 0 0 0
1207.40.90.00.12 Soyulmuş 10 0 0 10 10 10 10 10

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.