altinoz.com.tr

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 267)

31 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30581

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 267

Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Ekim 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HİZMET ALIMI SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “TBMM Genel Sekreterliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
01.04.2006 26126
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı
Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
02.10.2014 29137
25.12.2014 29216
06.11.2015 29524