altinoz.com.tr

Evde Çocuk Bakımı Projesi Proje Sonlandırma İşlemleri Duyurusu

Değerli Faydalanıcılar,

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan “Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” 31 Ekim 2017 tarihi itibariyle sona erecek olup, proje kapsamındaki son bakıcı desteği Ağustos 2017 dönemi için verilecektir.

Sizlerle imzalanan Mali Destek Sözleşmelerinde de belirtildiği gibi projeden faydalanan ve bakıcı çalıştırarak gerekli koşulları yerine getiren annelere en son Ağustos 2017 dönemi için ödeme yapılabilecektir. Lütfen bakıcınızın Ağustos ayı maaşını ve sigorta primini Eylül ayı içinde mutlaka ödeyiniz. Son hak ettiğiniz hibe 15-25 Ekim tarihleri arasında tarafınıza ödenecektir. 25 Ekim 2017 tarihinden sonra raporlama işlemleri nedeniyle kesinlikle proje kapsamında bir ödeme yapılamayacaktır. Faydalanıcılarımızın buna göre tedbirlerini alması gerekmektedir.

Ağustos 2017 dönemini son hak ediş ayı olduğundan faydalanıcı annelerimizin Eylül 2017 ve sonrası dönemde çalıştıracakları bakıcılar için projemizden destek alması maalesef mümkün değildir. Söz konusu dönemde bakıcı çalıştırmaya devam edecek annelerimizin bakıcı maaş ve sigorta primlerini kendi bütçelerinden karşılaması gerekmektedir.

Eylül 2017 ve sonrası dönemde bakıcı çalıştırmayacak faydalanıcılarımızın ise proje ofislerine gelmelerine ve projeden çıkış işlemi yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. Ancak, çalışmasına son verilen bakıcılar için sigorta açısından Ek-9 kapsamında işten ayrılış işlemi yaptırılması zorunludur.

Bu nedenle, 2017 ve sonrası dönemde bakıcı çalıştırmayacak faydalanıcılarımızın bakıcıları için sigortalı giriş işlemlerini yaptırdıkları Sosyal Güvenlik Merkezlerinden/Proje Ofislerinden Ek-9 Servislerine bizzat başvuru yaparak işten ayrılış işlemi yaptırmaları gerekmektedir. Bakıcılarını en son 31 Ağustos 2017 tarihinde çalıştıracak faydalanıcılarımızın işten çıkış işlemlerini 01-10 Eylül 2017 tarihleri arasında yaptırmalarının kanuni zorunluluk olduğunu hatırlatırız.

Bakıcısını işten çıkaran faydalanıcılar tarafından ayrıca “Ek-9 Çıkış Bildirgesi Formu” için son kez tahakkuk edecek 25,30 TL tutarındaki damga vergisi takip eden ay içerisinde ödenmelidir.

Ayrıca, faydalanırlarımızın 15 ila 25 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak bakıcı desteği ödemelerinde aksaklık yaşamamaları için anne ve bakıcı Halk Bankası hesaplarının Ekim ayı sonuna kadar açık tutulması gerekmektedir.

Evde Çocuk Bakımı Projesinde faydalanıcı olarak yer aldığınız, ülkemizde kayıtlı kadın istihdamının artırılması açısından çocuk bakım hizmetlerinin önemine yönelik kamuoyunda farkındalığın artırılmasına katkı verdiğiniz ve en önemlisi çalışma hayatında yer alıp bakıcınızı sigortalı çalıştırarak kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına katkı sağladığınız için teşekkürlerimizi sunarız.

Bundan sonraki projelerde görüşmek dileğiyle.

Saygılarımızla