altinoz.com.tr

Kurumlar Vergisi

2016 Üçüncü Dönem Yeniden Değerleme Oranı

 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 42 Konusu                                         : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi                                            :...

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/41 Konusu                                     : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi                                        : 13/07/2016...

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)

04 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29643 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi...