altinoz.com.tr

Katma Değer Vergisi

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 535)

31 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30642 (4. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI: Karar Sayısı: 535 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararlarda değişiklik...