altinoz.com.tr

Sosyal Güvenlik

Danıştay Kararı İle İlgili Duyuru

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 02/08/2017 DANIŞTAY KARARI İLE İLGİLİ DUYURU Danıştay Onbeşinci Dairesinin 2017/287 E. sayılı dosya ile açılan davaya ilişkin 17/05/2017 tarihli kararı ile 26.11.2016 tarihli...

2017 Yılı Mali Tatil

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 24.07.2017 DUYURU 2017 YILI MALİ TATİL Bilindiği üzere, 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7 nci...