altinoz.com.tr

Duyurular

5434 Sayılı Kanunun 40 ıncı Maddesinin İkinci Fıkrasının 19 uncu Bendi Gereğince Ceza İnfaz Kurumlarında Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılan 4/C Sigortalıları İçin Düzenlenecek Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Hakkında Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17/01/2018 DUYURU 5434 SAYILI KANUNUN 40 INCI MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ 19 UNCU BENDİ GEREĞİNCE CEZA İNFAZ KURUMLARINDA FİİLİ HİZMET SÜRESİ...

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 30.12.2017 DUYURU Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin...

Arabuluculuk Sözleşmeleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 35158785-309/06-202.99-E.5882267 21/11/2017 Konu : Arabuluculuk sözleşmeleri GENEL YAZI 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk...

E-Fatura Hakkında Duyuru

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı DUYURU 27/10/2017 Elektronik faturaya ile ilgili Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler gereği elektronik fatura uygulamasına dahil olan...