altinoz.com.tr

Seçimler

Yüksek Seçim Kurulunun 16/05/2018 Tarihli ve 494 Sayılı Kararı ve Eki 136 Sayılı Genelge İlçe ve İl Seçim Kurullarının Seçim Sonuçlarına İlişkin Görevleri ile Yurt Düzeyi Seçim Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Esas ve İlkeler

17 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30424 (Mükerrer) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No: 494 -KARAR- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Geçici 21. maddesinin (A) fıkrasında; “Türkiye Büyük...

Yüksek Seçim Kurulunun 09/05/2018 Tarihli ve 418 Sayılı Kararı ve Eki 145 Sayılı Genelge Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemleri

10 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30417 (2.Mükerrer) Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Yüksek Seçim Kurulunun 09/05/2018 Tarihli ve 418 Sayılı Kararı ve Eki 145 Sayılı Genelge Gümrük Kapılarında Görev Yapacak...