altinoz.com.tr

Mevzuat

İstanbul İmar Yönetmeliği

20 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30426 İstanbul Büyükşehir Belediyesinden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre...