altinoz.com.tr

Mevzuat

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

18 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30364 (Mükerrer) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm...