altinoz.com.tr

Mevzuat

Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği

14 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30625 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; esnaf ve sanatkârlar sicili kayıtlarının tam ve doğru...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 3/10/2016 Tarihli ve 2016/9364 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bu Kararın Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 468)

14 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30625 CUMHURBAŞKANI KARARI: Karar Sayısı: 468 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak...