altinoz.com.tr

Diğerleri

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

13 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30800 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme...