altinoz.com.tr

Diğerleri

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği

09 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30265 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarımsal arazilerin toplulaştırması ve...