altinoz.com.tr

Diğerleri

Çevre Etiketi Yönetmeliği

19 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30570 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda...