altinoz.com.tr

Diğerleri

Spor Disiplin Yönetmeliği

13 Temmuz 2019 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30830 Gençlik ve Spor Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Merkez Spor Disiplin Kurulu ve il spor disiplin...