altinoz.com.tr

Diğerleri

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385)

17 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30394 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait...

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384)

17 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30394 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kamu kaynağı olan Hazine taşınmazlarının ekonomik...