altinoz.com.tr

Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/28)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/30)

09 Kasım 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30235

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Ruhsatlandırılması, İthali, Üretimi ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.