altinoz.com.tr

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 752)

14 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30686

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 752

Ekli “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

13 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%70” ibaresi “%60” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi Sayısı
24.02.2017 29989
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı  Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
10.02.2018 30328
25.05.2018 30431