altinoz.com.tr

25 Ocak 2017 Tarih ve 29959 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Kurumu Yönetmelikleri ve Tebliğleri

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

[divider style=”shadow” top=”30″ bottom=”30″]