altinoz.com.tr

2018/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

14 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30625

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE

2018/15

23/12/2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/19 sayılı Genelge ile kurulan Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi Sağlık Bakanı veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Ticaret Bakan Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanından oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

13 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI