altinoz.com.tr

2017/10924 Yüksek Planlama Kurulunun 6/10/2017 Tarihli ve 2017/36 Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2018 Yılı Programı” ile “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar

28 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30224

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı: 2017/10924

Yüksek Planlama Kurulunun 6/10/2017 tarihli ve 2017/36 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2018 Yılı Programı” ile “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

2018 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARAR